ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ช่องคะแนนแจ้งตามจุดประสงค์ดังนี้
1. สืบค้นข้อมูล อธิบายแรงระหว่างอนุภาคที่มีประจุ และนำไปแก้ปัญหาได้
2. สืบค้นข้อมูล อธิบายสนามไฟฟ้า และนำปริมาณที่เกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาได้
3. สืบค้นข้อมูล อธิบายศักย์ไฟฟ้า และนำปริมาณที่เกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาได้
4. สืบค้นข้อมูล อธิบาย ตัวเก็บประจุ ความจุไฟฟ้า และนำไปแก้ปัญหาได้
5. สืบค้นข้อมูล อธิบายการเคลื่อนที่ของประจุไฟฟ้าผ่านตัวกลาง และนำปริมาณที่เกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาได้
6. สืบค้นข้อมูล อธิบายกฎของโอห์ม กฎของเคอร์ชอฟฟ์ และนำไปแก้ปัญหาได้
7. สืบค้นข้อมูล อธิบายแรงเคลื่อนไฟฟ้าซึ่งเป็นงานต่อหนึ่งหน่วยประจุ และนำปริมาณที่เกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาได้
8 สืบค้นข้อมูล อธิบายวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย วงจรวีทสโตนบริดส์ และนำปริมาณที่เกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาได้
9. สำรวจตรวจสอบ วิเคราะห์ อธิบายแรงกระทำต่ออนุภาคในสนามแม่เหล็ก และนำปริมาณที่เกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาได้
10. สำรวจตรวจสอบ วิเคราะห์  อธิบายโมเมนต์ของแรงคู่ควบต่อลวดตัวนำ ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก มอเตอร์ ไดนาโม และนำปริมาณที่เกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาได้
11. สืบค้นข้อมูล อธิบายแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ และนำไปแก้ปัญหาได้
12. สำรวจตรวจสอบ วิเคราะห์ อธิบายหลักการทำงานของหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนความต่างศักย์ไฟฟ้ากระแสสลับ และนำไปแก้ปัญหาได้
13. อธิบายการเกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

14. อธิบายโพลาไรเซซันของแสง แสงโพลาไรส์ และแสงไม่โพลาไรส์

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s