ชุดฝึกทักษะ เล่ม 1 ประจุไฟฟ้าและการเหนี่ยวนำ

https://drive.google.com/file/d/0BzReQOvl0gP1YzRTbzJQUWR0N0U/view?usp=sharing

Advertisements